SPARBANKEN I LIDKÖPING STÖDER KNEZAPROJEKTET

NLT (Nya Lidköpingstidningen) skrev den 5 Maj 2017 (vi saxar helt kort):

ELIN Kjell - diakon i Nicolaikyrkan, Lidköping om insamlingen för bulgariska EU-migranters räkning.

Vad innebär den senaste satsningen?

"Alla kyrkor i Lidköping driver sedan en tid ett gemensamt projekt för att stötta tiggande EU-migranter som befinner sig i stan. Den största gruppen kommer från en stad i Bulgarien som heter Kneza. Målet för projektet är att stötta familjerna på hemmaplan genom utbildning till barnen i form av öppen förskola och after school där barnen får hjälp med bland annat läxläsning men även att erbjuda arbetstillfällen för de som anställs i projektet. Den senaste satsningen innebär ett samarbete med Sparbanken i Lidköping där de erbjuder en möjlighet att lämna in gamla mynt (en-, två- och femkronor) som blir ogiltiga från och med 30 juni 2017. Värdet på mynten kommer sedan skänkas till Knezaprojektet.

Vems idé var det?

"Idén kom ifrån Sparbanken när vårt projekt blev offentligt..." Insamlingen kommer att hålla på mellan 8 maj t o m September...."